Usluge


OSOBA ZA PRIMANJE PISMENA

OPUNOMOĆENIK ZA PRIMANJE PISMENA U ZEMLJIŠNO-KNJIŽNOM POSTUPKU

OSOBA ZA PRIMANJE DOSTAVA

OSOBA ZA PRIMANJE OČITOVANJA VOLJE I PISMENA

OPUNOMOĆENIK ZA PRIMANJE PISMENA U UPRAVNOM POSTUPKU

OPUNOMOĆENIK ZA PRIMANJE PISMENA U UPRAVNOM SPORU