USLUGA “OSOBA ZA PRIMANJE PISMENA”

Čl. 133.b st. 1. ZPP-a glasi:

Ako se tuženik prije podnošenja tužbe sudu u pisanom sporazumu sklopljenom s tužiteljem suglasio da mu se dostava u sporovima na koje se sporazum odnosi obavlja na određenoj adresi u RH ili preko određene osobe u RH, tužba i druga pismena u postupku tuženiku će se, na prijedlog tužitelja, dostavljati na toj adresi ili toj osobi. Smatrat će se da je dostava tuženiku obavljena kada je pismeno dostavljeno osobi naznačenoj u sporazumu.

Citirana odredba ZPP-a utvrđuje da adresa ili osoba za primanje pismena moraju biti ugovoreni u ugovoru između tužitelja (vjerovnika) i tuženika (dužnika) (npr. ugovor o kreditu/ugovor o leasingu i sl.).

Obveza primanja pismena za adresu ili osobu ne proizvodi pravne učinke za Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) sve dok Društvo za primanje pismena d.o.o. ne prihvati takvo imenovanje u posebnom, odvojenom ugovoru između tuženika (dužnika) i Društva za primanje pismena d.o.o. (prihvaćena “Izjava o imenovanju”).

Prihvaćanjem imenovanja, Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) postaje “osoba za primanje pismena” s obvezom primanja pismena, prema citiranoj odredbi čl. 133. b. st. 1. ZPP-a.

Dostavu pismena dužniku putem Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) nameće priroda pravnog posla i pravnog odnosa radi izbjegavanja mogućih teškoća u pismenim dostavama iz ugovornog odnosa, i u sudskim postupcima nastalim po tom ugovornom odnosu.

Iz ugovora se dužniku (tuženiku) pružaju usluge :

  • primanja pismenih obavijesti otpremljenih od strane vjerovnika;
  • primanja pismena otpremljenih od suda.

Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) će o primljenom pismenu obavijestiti dužnika, odnosno tuženika na najprimjereniji način na prijavljene adrese za komunikaciju (poštom, faksom, e-poštom, govornom poštom i sl.) do primitka obavjesti ili iscrpljivanja svih adresa za komunikaciju.

Dokumentacija o imenovanju, primljena pismena i daljnja komunikacija pohranjuju se na siguran način.

 

image_print