USLUGA “OSOBA ZA PRIMANJE OČITOVANJA VOLJE I PISMENA”

Čl. 396. st.1. t.7. ZTD-a glasi:

U sudski registar upisuju se:


7. ako je za primanje očitovanja volje i pismena u ime društva s navođenjem adrese u RH ovlaštena neka osoba, upisuje se i taj podatak; za treće spomenuta je osoba za to ovlaštena sve dok ju se ne izbriše iz sudskog registra i objavi upis brisanja, osim ako je trećemu bilo poznato da ta osoba nema ovlast o kojoj je ovdje riječ.

Citirana odredba ZTD-a omogućava svim pravnim osobama koje bi mogle imati teškoće u primanju sveukupnih očitovanja i pismena da osiguraju uredno primanje pismena kada se teškoće pojave.

Takve pravne osobe su ona trgovačka društva koja nemaju zaposlenike, čiji članovi uprave nisu u radnom odnosu u društvu ili se nalaze u inozemstvu, na terenskom radu, ili se iz nekih drugih razloga privremeno, ili povremeno ne nalaze u sjedištu društva.

Imenovanjem Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) omogućava se primanje sveukupnih očitovanja volje i pismena za vrijeme odsutnosti članova uprave iz društva.

Prihvaćanjem imenovanja, Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) postaje primatelj sveukupnih očitovanja volje i pismena trgovačkog društva.

Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) će o primljenom pismenu obavijestiti trgovačko društvo na ugovoreni način na prijavljene adrese za komunikaciju (poštom, faksom, e-poštom, govornom poštom i sl.).

Dokumentacija o imenovanju, primljena volje i pismena te daljnja komunikacija pohranjuju se na siguran način.
image_print