USLUGA “OSOBA ZA PRIMANJE DOSTAVA”

Čl. 143.a. st.1. ZPP-a glasi:

Svaka fizička osoba, nezavisno o tome obavlja li ili ne obavlja registriranu djelatnost, ovlaštena je zatražiti od policijske uprave nadležne prema mjestu njena prijavljena prebivališta ili boravišta da u svojoj evidenciji o prebivalištu i boravištu građana zabilježi njezinu izjavu da se dostave za nju u sudskim postupcima obavljaju na određenoj adresi ili određenim osobama na određenoj adresi u RH.

Ovom zakonskom odredbom omogućeno je svim fizičkim osobama koje bi mogle imati teškoće u primanju pismena sudskih dostava da osiguraju uredno primanje pismena kada se teškoće pojave.

Takve osobe bi bile one osobe koje se nalaze u inozemstvu, na terenskom radu, na dužem liječenju, ili su iz nekih drugih razloga privremeno ili povremeno nedostupne na adresi prijavljenog stanovanja ili obavljanja djelatnosti.

Imenovanjem “osobe za primanje dostava” izbjegava se otežana sudska dostava fizičkoj osobi za vrijeme njezine nedostupnosti. Imenovanje “osobe za primanje dostava” posebno je pogodno tužiteljima koji žele da budu promptno obavještavani o otpremljenim sudskim pismenima za vrijeme odsutnosti s adrese stanovanja ili obavljanja djelatnosti.

Prihvaćanjem imenovanja Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) postaje primatelj pismena sudskih dostava nedostupne fizičke osobe.

Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) će o primljenom pismenu obavijestiti fizičku osobu na najprimjereniji način na prijavljene adrese za komunikaciju (poštom, faksom, e-poštom, govornom poštom i sl.) do primitka obavijesti ili iscrpljivanja svih adresa za komunikaciju.

Dokumentacija o imenovanju, primljene sudske dostave i daljnja komunikacija pohranjuju se na siguran način.
image_print