USLUGA “OPUNOMOĆENIK ZA PRIMANJE PISMENA U ZEMLJIŠNO-KNJIŽNOM POSTUPKU””

Čl. 120.a. ZZK-a glasi:

Predlagatelj koji se nalazi u inozemstvu, a nema opunomoćenika u RH, dužan je već pri podnošenju prijedloga imenovati opunomoćenika za primanje pismena u RH i naznačiti njegovu adresu. Ako prijedlog ne sadržava podatak o opunomoćeniku, sud će ga odbaciti.

Citirana odredba zakona o zemljišnim knjigama zahtijeva da predlagatelj zemljišno-knjižnog upisa, koji se nalazi u inozemstvu, mora osigurati primanje pismena sudskih dostava u Republici Hrvatskoj putem treće osobe.

Zahtjev zakonodavca se odnosi na fizičke i na pravne osobe.

Zahtjevu zakonodavca bit će udovoljeno imenovanjem Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM).

Imenovanjem “opunomoćenika za primanje pismena” izbjegava se otežana dostava predlagatelju zemljišno-knjižnih upisa, posljedično moguće manipulacije nekretninama i pravima na njima.

Prihvaćanjem imenovanja, Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) postaje primatelj pismena sudskih dostava u Republici Hrvatskoj za predlagatelja zemljišno-knjižnih upisa koji se nalazi u inozemstvu (stranac ili hrvatski državljanin).

Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) će o primljenom pismenu obavijestiti predlagatelja zemljišno-knjižnih upisa na najprimjereniji način na prijavljene adrese za komunikaciju (poštom, faksom, e-poštom, govornom poštom i sl.) do primitka obavijesti ili iscrpljivanja svih adresa za komunikaciju.

Dokumentacija o imenovanju, primljene sudske dostave i daljnja komunikacija pohranjuju se na siguran način.
image_print