USLUGA “OPUNOMOĆENIK ZA PRIMANJE PISMENA U UPRAVNOM SPORU”

Čl 50. st. 1. i 3. ZUS-a glasi:

(1) Dostava se obavlja prema pravilima kojima je uređena dostava u općem upravnom postupku

(3) Dostava osobi ovlaštenoj za zastupanje ili opunomoćeniku za primanje pismena smatra se dostava stranci

Citirana odredba Zakona o upravnom sporu zahtjeva da tužitelj koja nema prebivalište u RH mora osigurati primanje pismena putem treće osobe. Citirana odredba zakona o upravnom sporu upućuje na čl. 37. Zakona o općem upravnom postupku (vidi usluga “opunomoćenika za primanje pismena uupravnom postupku” po čl. 37. ZOUP-a).

Tužitelj u upravnom sporu sa prebivalištem u RH može, ali ne mora imenovati “opunomoćenika za primanje pismena u upravnom sporu” po vlastitom izboru.

Zahtjev zakonodavca se odnosi na fizičke i na pravne osobe.

Zahtjevu zakonodavca bit će udovoljeno imenovanjem Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM).

Imenovanjem “opunomoćenika za primanje pismena u upravnom sporu” izbjegava se otežana dostava tužitelju u upravnom sporu te, štiti interes tužitelja koji nema prebivalište u RH.

Prihvaćanjem imenovanja, Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) postaje primatelj pismena u Republici Hrvatskoj za tužitelja u upravnom sporu.

Obveza primanja pismena ne proizvodi pravne učinke za Društvo za primanje pismena d.o.o. sve dok Društvo za primanje pismena d.o.o. ne prihvati takvo imenovanje u posebnom, odvojenom ugovoru između tužitelja u upravnom sporu i Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) (prihvaćena “Izjava o imenovanju opunomoćenika u upravnom sporu”).

Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) će o primljenom pismenu obavijestiti stranku upravnog postupka na najprimjereniji način na prijavljene adrese za komunikaciju (poštom, faksom, e-poštom, govornom poštom i sl.) do primitka pismena ili iscrpljivanja svih adresa za komunikaciju.

Dokumentacija o imenovanju, primljene sudske dostave i daljnja komunikacija pohranjuju se na siguran način.
image_print