USLUGA “OPUNOMOĆENIK ZA PRIMANJE PISMENA U UPRAVNOM POSTUPKU”

Čl 37. st. 1. i 2. ZOUP-a glasi:

(1) Kad je stranka ovlastila određenu osobu za primitak pismena (opunomoćenik za primanje pismena), o tome je dužna obavijestiti javnopravno tijelo.
(2) Kad se osoba po zahtjevu koje je pokrenut postupak nalazi u inozemstvu, a nema u Republici Hrvatskoj osobu ovlaštenu za zastupanje, obvezna je odrediti opunomoćenika za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Ako tako ne postupi, zahtjev će se odbaciti rješenjem.

Citirana odredba Zakona o općem upravnom postupku zahtjeva da stranka u upravnom postupku, koja nema prebivalište u RH, mora osigurati primanje pismena u Republici Hrvatskoj putem treće osobe. Stranka sa prebivalištem u RH može ali ne mora imenovati “opunomoćenika za primanje pismena u upravnom postupku” po vlastitom izboru.
Zahtjev zakonodavca se odnosi na fizičke i na pravne osobe.

Zahtjevu zakonodavca bit će udovoljeno imenovanjem Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM).

Imenovanjem “opunomoćenika za primanje pismena u upravnom postupku” izbjegava se otežana dostava stranci u upravnom postupku, te omogućava uredno sudjelovanje u postupku stranke koja nema prebivalište u RH.

Prihvaćanjem imenovanja, Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) postaje primatelj pismena u Republici Hrvatskoj za stranku u upravnom postupku.

Obveza primanja pismena ne proizvodi pravne učinke za Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) sve dok Društvo za primanje pismena d.o.o. Pero(TM) ne prihvati takvo imenovanje u posebnom, odvojenom ugovoru između stranke i Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) (prihvaćena “Izjava o imenovanju opunomoćenika za primanje pismena u sudskom postupku”).

Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) će o primljenom pismenu obavijestiti stranku upravnog postupka na najprimjereniji način na prijavljene adrese za komunikaciju (poštom, faksom, e-poštom, govornom poštom i sl.) do primitka pismena ili iscrpljivanja svih adresa za komunikaciju.

Dokumentacija o imenovanju, primljene sudske dostave i daljnja komunikacija pohranjuju se na siguran način.
image_print