Imenujte nas svojim zastupnikom

Imenujte nas svojim zastupnikom

30 July, 2020 by primanje in Blog
Od 1.1.2020. Pomorski zakon zahtijeva da inozemni vlasnici brodica i jahti upisanih u hrvatskim upisnicima moraju ovlastiti zastupnika sa hrvatskim sjedištem ili prebivalištem za zastupanje pred nadležnim hrvatskim tijelima. Zastupnik mora biti pravovaljano ovlašten i upisuje se u Upisnik ... read more...