POSTUPAK IMENOVANJA “OSOBA ZA PRIMANJE PISMENA”

1. Korak:

  • dužnik pribavlja od Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) “Zahtjev za uslugom osobe za primanje pismena“ (e-poštom ili faksom).

2. Korak:

  • u obrazac „Zahtjev za uslugom osobe za primanje pismena“ dužnik unosi potrebne podatke i ispunjeni obrazac dostavlja Društvu za primanje pismena d.o.o.Pero(TM).

3. Korak:

  • dužnik prima od Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) “Klauzulu imenovanja“ i ostale potrebne podatke. „Klauzulu imenivanja“ unosi u osnovni ugovor i ovjerava potpis na osnovnom ugovoru kod javnog bilježnika ako je fizička osoba.

4. Korak:

  • kopiju ovjerenog ugovora, potpisanu „Izjavu o imenovanju“ (original u 2 primjerka) i original uplatnicu o plaćanju naknade dužnik dostavlja Društvu za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) (kurirskom poštom ili osobno).

5. Korak:

  • dužnik prima od Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) prihvaćenu „Izjavu o imenovanju“ u originalu, čiju kopiju predaje vjerovniku.
image_print