POSTUPAK IMENOVANJA “OPUNOMOĆENIKA ZA PRIMANJE PISMENA U ZEMJIŠNO-KNJIŽNOM POSTUPKU”

1. Korak:

  • predlagatelj pribavlja od Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) “Zahtjev za uslugom opunomoćenika za primanje pismena” (putem e-maila ili faksa).

2. Korak:

  • u obrazac “Zahtjev za uslugom opunomoćenika za primanje pismena” predlagatelj unosi potrebne podatke i ispunjeni obrazac dostavlja Društvu za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) uz kopiju prijedloga zemljišno-knjižnog upisa.

3. Korak:

  • predlagatelj prima od Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) “Izjavu o imenovanju opunomoćenika za primanje pismena” i ostale potrebne podatke (ovjerava potpis na “Izjavi o  imenovanju opunomoćenika za primanje pismena” kod javnog bilježnika ako je fizička osoba).

4. Korak:

  • orginal “Izjave o imenovanju opunomoćenika za primanje pismena” (za fizičke osobe potpis ovjeren po javnom bilježniku) i original uplatnice o plaćanju naknade predlagatelj dostavlja Društvu za primanje pismena d.o.o. (kurirskom poštom ili osobno).

5. Korak:

  • predlagatelj prima od Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) prihvaćenu “Izjavu o imenovanju opunomoćenika za primanje pismena” u originalu, koju predaje zemljišno-knjižnom sudu uz prijedlog za zemljišno-knjižni upis.
image_print