POSTUPAK IMENOVANJA “OPUNOMOĆENIKA ZA PRIMANJE PISMENA U UPRAVNOM SPORU”

1. korak:

  • tužitelj pribavlja od Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) „Zahtjev za uslugom opunomoćenika za primanje pismena u upravnom sporu“ (putem e-maila ili faksa).

 

2. korak:

  • u obrazac „Zahtjev za uslugom opunomoćenika za primanje pismena u upravnom sporu“ tužitelj unosi potrebne podatke i ispunjeni obrazac dostavlja Društvu za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) uz kopiju upravnog akta koji se pobija.

 

3. korak:

  • tužitelj prima od Društva za primanje pismena d.o.o. „Izjavu o opunomoćeniku“ u dva primjerka, i ostale potrebnu dokumentaciju

 

4. korak:

  • original „Izjavu o imenovanju opunomoćenika za primanje pismena u upravnom sporu“ u dva primjerka, original Punomoć o imenovanju “opunomoćenika za primanje pismena u upravnom sporu” i original uplatnicu o plaćanju naknade tužitelj dostavlja Društvu za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) (kurirskom poštom ili osobno)

 

5. korak:

  • tužitelj prima od Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) prihvaćenu „Izjavu o opunomoćeniku u upravnom sporu“ u originalu, a Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) uz dostavu potpisane originalne Punomoći obaviještava upravni sud o imenovanju.
image_print