OPUNOMOĆENIK ZA PRIMANJE PISMENA U ZEMLJIŠNO-KNJIŽNOM POSTUPKU