O NAMA

Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) omogućava jednostavnu dostavu pismena među ugovornim stranaka (vjerovnika i dužnika), sudsku dostavu tužitelju i tuženiku u parničnom postupku, stranki u upravnom postupku i upravnom sporu, i sveukupnu dostavu očitovanja volje i pismena trgovačkom društvu.

Tim uslugama Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) doprinosi pravnom prometu, učinkovitosti pravnog sustava i pravnoj sigurnosti.

Dostavu pismena dužniku putem Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) može zahtijevati priroda ugovornog odnosa i pravnog posla radi izbjegavanja mogućih teškoća u pismenim dostavama očitovanja iz ugovornog odnosna, i u sudskim postupcima nastalim po tom ugovornom odnosu (”osoba za primanje pismena”).

Dostavu pismena putem Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) zahtijeva i zakonodavac radi izbjegavanja otežane dostave pismena od strane suda i upravnog tijela. Smatra se da otežana dostava pismena uvijek postoji kada dostavu treba provesti u inozemstvu (”opunomoćenik za primanje pismena”)(“opunomoćenik za primanje pismena u upravnom postupku”)(“opunomoćenik za primanje pismena u upravnom sporu”).

Svaka fizička osoba ovlaštena je zatražiti da se u njezinoj evidenciji o prebivalištu i boravištu zabilježi da se dostave za nju u sudskim postupcima provode putem Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) („osoba za primanje dostava”).

Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) može biti ovlašteno za primanje sveukupnih očitovanja volje i pismena u ime trgovačkog društva (”osoba za primanje očitovanja volje i pismena”).

Nakon jednostavnog postupka imenovanja Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) svaki primitak vjerovnikova, sudskog ili poslovnog pismena, od strane Društva za primanje pismena d.o.o. Pero(TM) imat će pravni učinak uredne dostave za vjerovnika, dužnika, tužitelja, tuženika, sud i poslovnog partnera.

Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) će o primljenom pismenu obavijestiti dužnika, odnosno tužitelja ili tuženika, i trgovačko društvo na najprimjereniji način na prijavljene adrese za komunikaciju (poštom, faksom, e-poštom, govornom poštom i sl.) do primitka obavijesti ili iscrpljivanja svih adresa za komunikaciju.

Dokumentacija o imenovanju, primljene sudske dostave i daljnja komunikacija pohranjuju se na siguran način.

image_print