KORISNE INFORMACIJE O USLUZI “OSOBA ZA PRIMANJE PISMENA”

1. Što je “osoba za primanje pismena” po članku 133.b. st.1. ZPP-a?

 • “Osoba za primanje pismena” po članku 133.b. st.1. ZPP-a zamjenjuje tuženika u dostavljanju sudskih pismena u sudskom postupku; prima sudska pismena za tuženika.

2. Kako se imenuje Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) kao “osoba za primanje pismena”?

 • Unošenjem odgovarajuće klauzule u osnovni ugovor između vjerovnika i dužnika, potencijalnih tužitelja i tuženika (npr. ugovor o leasingu), prihvaćanjem “Izjave o imenovanju” od strane Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM), plaćanjem naknade i davanjem podataka o adresama za komunikaciju.

3. Može li se imenovati Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) nakon što je pokrenut sudski postupak?

 • Ne, imenovanje mora biti izvršeno prije podnošenja tužbe, tj. pokretanja sudskog postupka.

4. Može li Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) odbiti imenovanje?

 • Da, ukoliko “Klauzula imenenovanja” (za fizičke osobe potpis mora biti ovjeren od javnog bilježnika) i “Izjava o imenovanju” nisu uredno izdane i nije plaćena naknada.

5. Može li zbog odbijanja imenovanja od strane Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) za tuženika (dužnika) nastupiti šteta?

 • Da, za tuženika (dužnika) može nastupiti šteta ovisno o vrsti sudskog postupka koji se provodi, odnosno prirodi obavijesti koju dostavlja vjerovnik po ugovornom odnosu.

6. Tko nadoknađuje tuženiku (dužniku) nastalu štetu?

 • Nitko, tuženik (dužnik) sam trpi vlastitu štetu zbog toga što je neuredno imenovao Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM), a Društvo za primanje pismena d.o.o. nije prihvatilo to imenovanje.

7. Kada će Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) prihvatiti imenovanje?

 • Kada primi uredno potpisanu “Klauzulu imenovanja” (za fizičku osobu potpis mora biti ovjeren od javnog bilježnika), “Izjavu o imenovanju” te plaćenu naknadu.

8. Koja je posljedica za tuženika ako Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) ne prihvati imenovanje?

 • Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) će po primitku tužbe obavijestiti sud da nije prihvatilo imenovanje. Neovisno o tome, sud će postupiti kao da je dostava tuženiku bila uredna, i nastavit će sa sudskim postupkom u skladu sa zakonom.

9. Zašto imenovanje Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) uključuje i primanja obavijesti za dužnika od strane vjerovnika po osnovnom ugovoru?

 • Ako vjerovnik ne može ostvariti urednu komunikaciju s dužnikom u odnosu iz osnovnog ugovora, neće ni sud moći ostvariti urednu komunikaciju s tuženikom (dužnikom) u sudskom postupku. Uredna komunikacija je u oba slučaja potrebna za nastupanje željenih pravnih posljedica.

10. Koliko je naknada za usluge Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM)?

 • Naknada zavisi o vrijednosti odnosa iz osnovnog ugovora ili vrijednosti spora prije podnošenja tužbe. Naknada iznosi 1,25‰ (jedan i dvadeset pet stotih dijelova) naznačenih vrijednosti, s time da ne može biti manja od 1.450,00 HRK niti veća od 9.950,00 HRK. Zavisno o specifičnostima pojedine usluge, može se odobriti poseban popust.

11. Što obuhvaća naknada za uslugu?

 • Naknada za uslugu obuhvaća obavještavanje Korisnika usluga o do 5 primljenih obavijesti godišnje od Vjerovnika iz osnovnog ugovora (osim za stambene kredite koji se posebno ugovaraju) i primitka prvog pismena suda u jednom sudskom postupku.

Ako broj obavijesti Vjerovnika po osnovnom ugovoru bude veći od 5, (osim za stambene kredite) ili ako sud u sudskom postupku nakon dostave tužbe ne prihvati zahtjev Tuženika/Korisnika usluga da mu se dostava obavlja na njegovoj adresi, već i dalje Društvu za primanje pismena d.o.o Pero(TM) nakon što je pokrenut sudski postupak? (čl. 133.b. st. 6. 7. 8. i 9. ZPP-a), ako takav zahtjev ni ne podnese, i za svaki daljnji (novi) sudski postupak, Društvo za primanje pismena d.o.o. Pero(TM) nakon što je pokrenut sudski postupak je ovlašteno na dodatnu naknadu od 50% naknade za imenovanje.

12. Kako će postupiti Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) kada primi sudsko pismeno, ili obavijest od vjerovnika?

 • Hitno i bez odgode stupit će u kontakt s tuženikom (dužnikom) i obavijestiti ga o primitku (telefonom, e-poštom, faksom, sms-om). Po dogovoru s tuženikom (dužnikom) dostavit će mu primljeno pismeno, odnosno obavijest, kurirskom poštom, skenirano e-poštom ili faksom.
image_print