KORISNE INFORMACIJE O USLUZI “OSOBA ZA PRIMANJE OČITOVANJA VOLJE I PISMENA”

1. Što je “osoba za primanje očitavanja volje i pismena” u ime trgovačkog društva po čl. 396. st. 1. t.7 ZTD-a?

  • “Osoba za primanje očitovanja volje i pismena” u ime trgovačkog društva po čl. 396. st. 1. t.7 ZTD-a je preuzimatelj svih očitovanja volja i pismena trgovačkog društva neovisno o obavljanju djelatnosti.

2. Kako se imenuje Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) “osobom za primanje očitovanja volje i pismena”?

  • Zaključenjem ugovora između trgovačkog društva i Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM), plaćanjem ugovorene naknade, te upisom u sudski registar nadležnog trgovačkog suda ovlaštenja Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM).

3. Kako će postupiti Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) kada primi očitovanja volje i pismena?

  • Hitno i bez odgode dostavit će ugovorenim sredstvom komunikacije na kontakt-adresu sva primljena očitovanja volje i pismena.
image_print