KORISNE INFORMACIJE O USLUZI “OSOBA ZA PRIMANJE DOSTAVA”

1. Što je “osoba za primanje dostava” po članku 143.a. st.1. ZPP-a?

  • “Osoba za primanje dostava” po članku 143.a. ZPP-a preuzima za fizičku osobu dostavu pismena u određenim sudskim postupcima koji se vode na sudovima u RH, po izboru fizičke osobe.

2. Kako se imenuje Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) “osobom za primanje dostava”?

  • Prihvaćanjem “Izjave o primanju dostava”, plaćanjem naknade, davanjem podataka o adresama za komunikaciju, podnošenjem zahtjeva policijskoj upravi i zabilježbom Izjave u nadležnoj policijskoj upravi.

3. Može li se Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) imenovati nakon što je pokrenut sudski postupak?

  • Da, Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) može se kao “osoba za primanje dostava” imenovati u bilo kojoj fazi sudskog postupka.

4. Može li Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) odbiti imenovanje?

  • Da, ukoliko “Izjava o primanju dostava” nije uredna, nije plaćena naknada i policijska uprava nije prihvatila zabilježbu Izjave.

5. Kada će Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) prihvatiti imenovanje?

  • Kada primi uredno potpisanu “Izjavu o primanju dostava” i  plaćenu naknadu.

6. Kolika je cijena usluge Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM)?

  • Naknada se utvrđuje prema prirodi sudskog postupka i kontakt- adresama fizičke osobe. Ne može biti manja od 950,00 kn, ni veća od 2.450,00 kn. Zavisno o specifičnostima pojedine usluge, može se odobriti poseban popust.

7. Kako će postupiti Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) kada primi sudsko pismeno?

  • Hitno i bez odgode stupit će u kontakt sa fizičkom osobom i obavijestiti ju o primitku (telefonom, e-poštom, faksom, sms-om). Po dogovoru dostavit će mu primljeno pismeno kurirskom poštom, skenirano e-poštom ili faksom.
image_print