Biblioteka

Pratite novosti o primanju pismena

Imenujte nas svojim zastupnikom

Imenujte nas svojim zastupnikom

30 July, 2020 by primanje in Blog
Od 1.1.2020. Pomorski zakon zahtijeva da inozemni vlasnici brodica i jahti upisanih u hrvatskim upisnicima moraju ovlastiti zastupnika sa hrvatskim sjedištem ili prebivalištem za zastupanje pred nadležnim hrvatskim tijelima. Zastupnik mora biti pravovaljano ovlašten i upisuje se u Upisnik ... read more...
Mišljenje Središnjeg Ureda Porezne Uprave

Mišljenje Središnjeg Ureda Porezne Uprave

16 October, 2017 by primanje in Blog
Poreznim obveznicima u inozemstvu se preporuča imenovanje opunomoćenika za zaprimanje pismena u Republici Hrvatskoj (prema članku 37. Zakona o općem upravnom postupku, Narodne novine br. 47/09) radi jednostavnijeg  zaprimanja akata. ​Putem Službe za međunarodnu pravnu pomoć Ministarstva ... read more...
Dostava pismena u Hrvatskoj

Dostava pismena u Hrvatskoj

7 November, 2016 by primanje in Blog
1 Što pravni pojam „dostava pismena” znači u praksi? Zašto postoje posebna pravila o „dostavi pismena”? Pravni pojam “dostava pismena” u praksi znači da se pismena u građanskim i trgovačkim stvarima moraju dostaviti svim strankama u postupku. Člankom 4. stavak 1. točka 6., 7. i 8. Uredbe o ... read more...
Virtualno sjedište

Virtualno sjedište

1 December, 2015 by primanje in Blog
Sjedište Društva bez zakupa poslovnog prostora i opreme Društvo nije moguće registrirati u sudski registar bez sjedišta. Za sjedište je potreban poslovni prostor i oprema kada iz njega djeluje uprava i obavlja djelatnosti Društva. Društvo mora registrirati sjedište i primati očitovanja volja i ... read more...
Dostava pismena društvu od 1. travnja 2008. godine

Dostava pismena društvu od 1. travnja 2008. godine

11 May, 2014 by Dario in Blog
U nastavku donosimo Pravna shvaćanja prihvaćena na sjednici sudaca Vrhovnog trgovačkog suda od 19. lipnja 2008. Ako društvo nema ni jednog člana uprave ni privremenog upravitelja, za primanje očitovanja volje i pismena zastupaju ga članovi nadzornog odbora, ako društvo ima taj organ. Ako ... read more...
Parnični postupak – dostava zastupniku za primanje pismena

Parnični postupak – dostava zastupniku za primanje pismena

10 April, 2014 by Dario in Blog
Dostava stranci smatra se obavljenom dostavom pismena opunomoćeniku za primanje pismena, te stranka ne može osnovano tražiti povrat u prijašnje stanje zbog propusta opunomoćenika za primanje pismena da joj pravovremeno dostavi odluku suda protiv koje se može podnijeti žalba ODLUKA VISOKOG ... read more...
Nema uknjižbe bez opunomoćenika za dostavu pismena

Nema uknjižbe bez opunomoćenika za dostavu pismena

2 April, 2014 by Dario in Blog
Piše prof. dr. sc. Hrvoje Kačer, 19. prosinca 2013. Lider Prošlo je već pola godine od stupanja na snagu najnovije novele Zakona o zemljišnim knjigama (svibanj 2013.) pa je moguće, sad već s vremenskim odmakom, upozoriti na pojedina rješenja koja pokazuju kako se iz povijesti nije ništa naučilo ... read more...